Welkom bij theSportsAgent.nl! Wat theSportsAgent.nl doet heeft vele namen: belangenbehartiger,

zaakwaarnemer, agent, sportmarketeer, manager, bemiddelaar, adviseur en waarschijnlijk missen er nog wel

een paar. TheSportsAgent.nl werkt onder meer voor Olympisch Kampioen Dorian van Rijsselberghe,

tennisser Igor Sijsling en de Stressless Schaatsploeg van Bart Veldkamp en Bart Swings. Belangrijker is dat

theSportsAgent.nl al jaren topsporters helpt om het optimale uit hun carriëre te halen, zowel sportief als

commercieel. Topsporters zijn eigenwijs - en dat is maar goed ook; het is telkens die uitdaging waar

theSportAgent.nl vrolijk van wordt. En als hij vanuit de coulissen 'zijn' sporter op de hoogste trede van het

erepodum ziet staan, zal TheSportsAgent.nl minstens zo hard juichen.